Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3995

I C 6/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2020-03-09

Data publikacji: 2021-06-10

trafność 100%

Sygn. akt: I C 6/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 9 marca 2020r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 marca 2020r. w G. sprawy z powództwa A. Z. przeciwko B. (...) Niestandaryzowanemu Sekurytyzacyjnemu Funduszowi Inwestycyjnemu Zamkniętemu z siedzibą w G. o ustalenie I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. Z. na rzecz pozwanego B. (...) Niestandaryzowanego Sekury
Czytaj więcej»

I C 15/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-27

Data publikacji: 2016-07-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 15/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 27 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 października 2015 r. w G. sprawy z powództwa K. N. przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 4446,62 zł (cztery tysiące czterysta czterdzieści sześć złotych 62/100) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 16/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-09-17

Data publikacji: 2020-02-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 16/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 września 2018 r. w G. sprawy z powództwa J. M. (1) przeciwko (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ż. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Ż. na rzecz powódki J. M. (1) kwotę 4.500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) wraz z od
Czytaj więcej»

I C 13/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2022-05-12

Data publikacji: 2022-07-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I C 13/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 maja 2022 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 maja 2022 r. w G. sprawy z powództwa K. S. (1) i M. S. (1) przeciwko M. S. (2) o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza solidarnie od powodów K. S. (1) i M. S. (1) na rzecz pozwanego M. S. (2) kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) wraz
Czytaj więcej»

I C 17/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2021-04-13

Data publikacji: 2021-08-18

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 17/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 marca 2021 r. w G. sprawy z powództwa (...) Bank S.A. z siedzibą w W. przeciwko D. T. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 35 882,54 zł (trzydzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 54/100) z umow
Czytaj więcej»

I C 15/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2022-04-01

Data publikacji: 2022-07-13

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt: I C 15/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 1 kwietnia 2022r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Żelewska po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 1 kwietnia 2022r. w G. sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko B. S. o zapłatę I zasądza od pozwanego B. S. na rzecz powoda Gminy M. G. kwotę 3.426,93 zł (trzy tysiące czterysta dwadzieścia sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) wraz z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»

I C 20/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-09-12

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Sygn. akt I C 20/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 września 2016 r. w G. sprawy z powództwa (...) Wierzytelności Detalicznych Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w W. przeciwko R. Ż. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. Ż. na rzecz powoda (...) Wierzytelności Detaliczny
Czytaj więcej»

I C 23/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2022-11-16

Data publikacji: 2023-04-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nie
Sygn. akt I C 23/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 16 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 16 listopada 2022 r. w G. sprawy z powództwa D. F. przeciwko (...) S.A. w G. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego (...) S.A. w G. na rzecz powoda D. F. kwotę 23.742,74 zł (dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści dwa złote siedemdziesiąt cztery grosze) wraz z odsetkami ust
Czytaj więcej»

I C 21/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2021-12-03

Data publikacji: 2022-05-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 21/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 grudnia 2021 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia Sławomir Splitt po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 grudnia 2021 r. w G. sprawy z powództwa B. D. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W. o zadośćuczynienie, odszkodowanie, rentę, ustalenie odpowiedzialności na przyszłość 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powódki B. D. kwotę 60.000,00 złotyc
Czytaj więcej»

I C 20/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-29

Data publikacji: 2017-08-28

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 20/17 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 marca 2017 r. w G. sprawy z powództwa M. W. (1) przeciwko W. B. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda, uznając je za poniesione. UZASADNIENIE Stanowiska stron Powód M. W. (1) wniósł o zasądzenie od pozwanego W. B. (1) kwot
Czytaj więcej»