Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3931

I1 C 323/21

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2021-10-07

Data publikacji: 2022-01-20

trafność 100%

Sygn. akt I 1 C 323/21 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 października 2021 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Jolanta Migot po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 października 2021 r. w G. sprawy z powództwa A. S. przeciwko V. L. Towarzystwu (...) S.A. V. (...) w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego V. L. Towarzystwa (...) S.A. V. (...) w W. na rzecz powódki A. S. kwotę 1.573,18 zł (jeden tysiąc pięćset siedemdz
Czytaj więcej»

I1 C 342/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-04-12

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 342/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Jędrzejewski Protokolant: protokolant Dorota Stankiewicz po rozpoznaniu w dniu 5 kwietnia 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko R. B. o zapłatę na skutek skargi pozwanego o wzno
Czytaj więcej»

I1 C 346/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-05-17

Data publikacji: 2016-12-07

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 346/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Czapiewska po rozpoznaniu w dniu 17 maja 2016 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Prokura Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą we W. przeciwko Ł. K. o zapłatę I oddala powództwo;
Czytaj więcej»

I1 C 351/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-05-31

Data publikacji: 2021-04-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 351/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 maja 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: protokolant Aleksandra Miksza po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2019 r. w Gdyni sprawy z powództwa Kancelarii (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w K. przeciwko T. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej T. K. na rzecz powoda Kancelarii (...) Spó
Czytaj więcej»

I1 C 334/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-06-03

Data publikacji: 2019-09-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I 1 C 334/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 czerwca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska Protokolant: sekr. sąd. Magdalena Czapiewska po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – (...) z siedzibą w W. przeciwko P. D. ( D. ) o zapłatę I zasądza od pozwanego P. D. na rzecz powoda (...)
Czytaj więcej»

I1 C 363/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-04-28

Data publikacji: 2017-09-13

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 363/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 kwietnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona po rozpoznaniu w dniu 28 kwietnia 2017 r. w Gdyni sprawy z powództwa Spółdzielczej K. (...) S. z siedzibą w G. przeciwko Z. O. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanego Z. O. (1) na rzecz powoda Spółdzielcze
Czytaj więcej»

I1 C 365/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-09-13

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 365/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 września 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: starszy sekretarz sądowy Izabela Pisarska po rozpoznaniu w dniu 4 września 2019 r. w Gdyni sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko T. G. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II kosztami postępowania w
Czytaj więcej»

I1 C 372/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2022-10-04

Data publikacji: 2023-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I1C 372/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 4 października 2022r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka – Midziak Protokolant: st. sekretarz sądowy Iwona Górska po rozpoznaniu w G. na rozprawie w dniu 4 października 2022r sprawy z powództwa B. Z. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w S. z udziałem interwenienta Szpitale (...) Spółka z o. o. z siedzibą w G. o zapłatę i usta
Czytaj więcej»

I1 C 367/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-10-19

Data publikacji: 2019-01-10

trafność 100%

Sygn. akt I 1 C 367/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Łukowicz po rozpoznaniu w dniu 28 września 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa F. G. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda F. G. na rzecz pozwanego (...) Spó
Czytaj więcej»

I1 C 380/22

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2022-07-15

Data publikacji: 2023-06-06

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I 1 C 380/22 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 lipca 2022 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: Sędzia Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu w dniu 15 lipca 2022 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we W. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. o zapłatę I. oddala powództwo; II. zasądza od powoda (...) spółki z
Czytaj więcej»