Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2628

I C 75/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-10-31

Data publikacji: 2019-11-21

trafność 100%

Sygn. akt I C 75/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 31 października 2018 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 października 2018 r. w G. sprawy z powództwa V. K. przeciwko (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda V. K. na rzecz pozwanego (...) Towarzystwo (...) S.A. w W. kwotę 4.117 zł (cztery tysiące sto siedemnaście z
Czytaj więcej»

VI GC 2248/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-10-26

Data publikacji: 2018-11-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2248/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa A. P. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki A. P. na rzecz pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 3 617 zł
Czytaj więcej»

VI GC 2265/16

postanowienie z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-04-30

Data publikacji: 2018-05-11

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2265/16 G. , dnia 17 stycznia 2018 roku POSTANOWIENIE Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: S.S.R. Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. R. przeciwko J. K. o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego postanawia: zawiesić postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy o sygn. akt VI GC 1925/16 rozpoznawanej przed Sądem R
Czytaj więcej»

VI GC 2265/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-05-11

Data publikacji: 2018-06-05

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2265/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 maja 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda
Czytaj więcej»

VI GC 2298/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-06-26

Data publikacji: 2019-10-07

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2298/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 czerwca 2019 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 26 czerwca 2019 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) z siedzibą w K. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda (...) z siedzibą w K. uznając je z
Czytaj więcej»

VI GC 2314/14

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-01-29

Data publikacji: 2017-02-02

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2314/14 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 października 2013 roku powód J. H. domagał się zasądzenia od pozwanego Towarzystwo (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwoty 15 052,72 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 02 lipca 2012 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że w dniu 28 maja 2012 roku doszło do wypadku komunikacyjnego, w wyniku którego uszkodzeniu uległ wchodzący w skład majątku spółki cywilnej (...) cywilna M
Czytaj więcej»

VI GC 2364/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-12-11

Data publikacji: 2017-12-22

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2364/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 06 grudnia 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Przedsiębiorstwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. przeciwko T. Z. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. Z. na rzecz powoda Przedsiębiorstwo (...) spółki z ograniczoną
Czytaj więcej»

VI GC 2375/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-07-06

Data publikacji: 2018-07-31

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2375/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 04 lipca 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VI GC 2382/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-04-22

Data publikacji: 2016-05-13

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O związku dochodzonego roszczenia z działalnością gospodarczą, a tym samym o możliwości uznania sprawy o takie roszczenie za sprawę gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.) decydują okoliczności istniejące w chwili (...)
Sygn. akt VI GC 2382/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 kwietnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy w składzie: Przewodniczący: SSR Piotr Wójcik Protokolant: Marta Denc po rozpoznaniu w dniu 22 kwietnia 2016 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. S. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. na rzecz powódki J. S. kwotę 1.310,40 zł (jeden tysiąc trzysta dziesięć złotych czterdzieści groszy) wraz z ust
Czytaj więcej»

VI GC 2382/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-02-21

Data publikacji: 2018-03-26

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 2382/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 21 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko Towarzystwo (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) spółki z ogranic
Czytaj więcej»