Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1231

I C 246/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-08-08

Data publikacji: 2017-10-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 246/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 sierpnia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Aleksandra Konkel Protokolant: starszy sekretarz sądowy Iwona Górska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Towarzystwa (...) w W. przeciwko (...) Spółce akcyjnej w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 818,29 zł (osiemset osiemnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy) wraz z o
Czytaj więcej»

I C 326/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-11-03

Data publikacji: 2017-04-18

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 326/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 3 listopada 2016r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant : Yuliya Kaczor po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2016r sprawy z powództwa M. I. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powoda kwotę 20 100 zł. (dwadzieścia tysięcy sto złotych) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 10 września 2013
Czytaj więcej»

I C 380/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-12

Data publikacji: 2016-05-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: odbiorca energii elektrycznej nie jest posiadaczem ( samoistnym ani zależnym) licznika poboru tej energii w rozumieniu art.336 k.c.
Sygn. akt I C 380/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 października 2015 r. w G. sprawy z powództwa J. N. przeciwko W. D. o ochronę naruszonego posiadania I oddala powództwo; II zasądza od powódki J. N. na rzecz pozwanej W. D. kwotę 173 zł (sto siedemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztów procesu. Sygn
Czytaj więcej»

I C 408/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-05-10

Data publikacji: 2016-11-15

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 408/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 maja 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 maja 2016 r. w G. sprawy z powództwa D. Ś. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości położonej w G. przy ul. (...) o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia wykonalności w stosunku do dłużnika D. Ś. tytuł
Czytaj więcej»

I C 409/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-07-12

Data publikacji: 2016-10-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 409/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 czerwca 2016 r. w G. sprawy z powództwa Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. F. S. z siedzibą w G. przeciwko A. T. i B. T. o zapłatę I zasądza od pozwanych A. T. i B. T. solidarnie na rzecz powoda Spółdzielczej Kas
Czytaj więcej»

I C 410/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-07-18

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Sygn. akt I C 410/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 r. w G. sprawy z powództwa (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko E. S. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powódki (...) spółki akcyjnej z siedzibą w G. na rzecz pozwanej E. S. kwotę 2.417 zł (dwa tysiące czterysta siedemnaście złot
Czytaj więcej»

I C 413/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-06-07

Data publikacji: 2017-01-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 413/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: stażysta Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 31 maja 2016 r. w G. sprawy z powództwa J. S. R. S. przeciwko Gminie M. G. o zapłatę I oddala powództwo II zasądza od powodów J. S. i R. S. solidarnie na rzecz pozwanej Gminy M. G. kwotę 600 zł (sześćset złotych) z tytułu zwrotu kosztów po
Czytaj więcej»

I C 483/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-02-12

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 483/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 lutego 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 lutego 2016 r. w G. sprawy z powództwa M. H. przeciwko J.W. (...) S.A. w Z. o zapłatę I. zasądza od pozwanego J. W. (...) S. A. z siedzibą w Z. na rzecz powoda M. H. kwotę 10727, 76 zł (dziesięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych i sied
Czytaj więcej»

I C 472/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-09-22

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 472/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 września 2016r. Sąd Rejonowy w Gdyni – Wydział I Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant: Y. K. po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016r w Gdyni sprawy z powództwa K. S. (1) (wcześniej S. ) przeciwko Towarzystwu (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 4 123, 75 zł. (cztery tysiące sto dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt
Czytaj więcej»

I C 487/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-26

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 487/15 WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 października 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: sekr. sądowy Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 26 października 2015 r. w Gdyni sprawy z powództwa M. W. przeciwko M. H. i P. P. o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda, uznając je za uiszczone. UZASADNIENIE Stan faktyczny W dniu 22 stycznia 2014 r. M. H. i P. P. dokonali przestępstwa
Czytaj więcej»