Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
1957

VI GC 1234/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-11-29

Data publikacji: 2018-01-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1234/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa D. W. przeciwko (...) spółce z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda D. W. na rzecz pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowied
Czytaj więcej»

VI GC 1284/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-01-19

Data publikacji: 2018-02-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1284/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. przeciwko S. S. i M. Z. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. solidarnie na rzecz pozwanych S. S. i M.
Czytaj więcej»

VI GC 1292/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VI GC 1324/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1324/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 stycznia 2015 roku powódka E. B. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) spółki jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. kwoty 11 803,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi za okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 22 stycznia 2014 roku kupiła od pozwanego dziewięć stołów, które zamierzała wykorzystywać do prowadzonej przez siebie działalności g
Czytaj więcej»

VI GC 1324/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1324/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) spółce jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. na rzecz powódki E
Czytaj więcej»

VI GC 1365/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-09-15

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 06 września 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko T. L. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialności
Czytaj więcej»

VI GC 1372/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-04-04

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1372/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (poprzednio: (...) Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. ) przeciwko R. W. o zapłatę I oddala powództwo; II
Czytaj więcej»

VI GC 1412/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O związku dochodzonego roszczenia z działalnością gospodarczą, a tym samym o możliwości uznania sprawy o takie roszczenie za sprawę gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.) decydują okoliczności istniejące w chwili (...)
Sygn. akt VI GC 1412/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy w składzie Przewodniczący: SSR Piotr Wójcik Protokolant: Marta Denc po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda M. D. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»

VI GC 1412/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-11-23

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: O związku dochodzonego roszczenia z działalnością gospodarczą, a tym samym o możliwości uznania sprawy o takie roszczenie za sprawę gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.) decydują okoliczności istniejące w chwili (...)
Sygn. akt VI GC 1412/15 UZASADNIENIE wyroku z dnia 13 listopada 2015 r. Powód M. D. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. kwoty 4.477,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 21 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu. W uzasadnieniu powód wskazał, że pozwany jako ubezpieczyciel w zakresie odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody powstałej w pojeździe marki C. (...) o numerze rejestracyjnym (...) w wyniku kolizji drogowej, która miała miejsce w dniu 20 wrze
Czytaj więcej»

VI GC 1475/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-03-24

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1475/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 24 kwietnia 2015 roku powódka D. M. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w Ł. kwoty 2 656,80 złotych wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi za okres od dnia 19 kwietnia 2013 roku do dnia zapłaty, a także kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w wyniku kolizji drogowej uszkodzeniu uległ pojazd mechaniczny marki R. (...) o numerze rejestracyjnym (...) należący do M. S. i A. W. . Poszkodowane zleciły na
Czytaj więcej»