Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2466

I C 1110/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-05-29

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1110/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 29 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 maja 2018 r. w G. sprawy z powództwa B. R. przeciwko Towarzystwu (...) S.A. z siedzibą we W. o zapłatę I zasądza od pozwanego na rzecz powódki kwotę 3352, 33 zł (trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dwa złote i trzydzieści trzy gros
Czytaj więcej»

I C 1115/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-05-25

Data publikacji: 2017-09-26

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1115/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 25 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska - Łupina Protokolant: sekr. sąd. Iwona Górska po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. C. przeciwko W. S. z udziałem interwenienta ubocznego M. J. o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym I nakazuje w celu uzgodnienia stanu prawnego ujawnionego w dziale III.
Czytaj więcej»

I C 1115/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2018-03-02

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1115/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 02 marca 2017r. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina Protokolant: st. sek. sąd. Iwona Górska po rozpoznaniu w dniu 21 lutego 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. L. przeciwko M. Z. o przywrócenie naruszonego posiadania I oddala powództwo; II zasądza od powoda J. L. na rzecz pozwanego M. Z. kwotę 173 zł. (sto siedemdziesiąt trzy złote) tytułem zwrotu kosztó
Czytaj więcej»

I C 1115/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-03-14

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1115/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2018 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. przeciwko G. S. o zapłatę I. zasądza od pozwanego G. S. na rzecz powoda Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w W. kwotę 2.220,29 złotych (dwa tysiące dwieście dwadzieści
Czytaj więcej»

I C 1116/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-11-17

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1116/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 17 listopada 2015r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant: Katarzyna Fiutowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2015r sprawy z powództwa M. K. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz powoda M. K. kwotę 14 869,84 zł. (czternaście tysięcy osiemset sześćdziesiąt d
Czytaj więcej»

I C 1116/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-01-17

Data publikacji: 2018-06-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1116/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: po rozpoznaniu w dniu 17 stycznia 2018 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko S. K. o zapłatę I. oddala powództwo; II. kosztami postępowania obciąża powoda uznając je za uiszczone w całości. Sygn. akt: I C 1116/17 UZASADNIENIE Pozwem z d
Czytaj więcej»

I C 1116/12

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-14

Data publikacji: 2016-11-24

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1116/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 14 października 2015r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant : Damian Wawrzyniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 września 2015r sprawy z powództwa Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko M. Ż. o zapłatę 1 zasądza od pozwanego M. Ż. na rzecz powoda Towarzystwa (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 4 613,55 zł. ( cztery tysiące sześćset trzynaście złoty
Czytaj więcej»

I C 1122/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-02-07

Data publikacji: 2019-03-28

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez
Sygn. akt: I C 1122/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 7 lutego 2019r. Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant: Małgorzata Wilkońska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 stycznia 2019r sprawy z powództwa M. N. i T. N. (1) przeciwko T. N. (2) o zapłatę 1 oddala powództwo T. N. (1) ; 2 zasądza od powoda T. N. (1) na rzecz pozwanego T. N. (2) kwotę 2417 zł. (dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu k
Czytaj więcej»

I C 1124/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-06-21

Data publikacji: 2016-09-19

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1124/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 21 czerwca 2016r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant : Y. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 czerwca 2016r sprawy z powództwa P. L. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 8260,88 zł. (osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt osiem groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźn
Czytaj więcej»

I C 1126/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-03-16

Data publikacji: 2019-05-23

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez
Sygn. akt: I C 1126/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 16 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: sekretarz sądowy Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 marca 2018 roku sprawy z powództwa D. K. działającej jako kurator spadku po osobach będących współwłaścicielami nieruchomości przy ulicy (...) w G. przeciwko A. G. , M. W. , W. G. , Z. G. z udziałem Gminy M. G. o eksmisję oraz odszkodowanie
Czytaj więcej»