Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3466

I1 C 211/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-07-09

trafność 100%

Sygn. akt I 1 C 211/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZAOCZNY Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Łukowicz po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa B. (...) Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w G. przeciwko M. B. o zapłatę I oddala powództwo;
Czytaj więcej»

I1 C 216/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-04-10

Data publikacji: 2019-08-12

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 216/19 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: protokolant Aleksandra Miksza po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. w Gdyni sprawy z powództwa (...) Banku Spółki Akcyjnej z siedzibą we W. przeciwko G. B. o zapłatę I zasądza od pozwanej G. B. na rzecz powoda S. C. Bank (...)
Czytaj więcej»

I1 C 230/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-08-18

Data publikacji: 2017-04-06

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I 1 C 230/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska Protokolant: st. sekr. sąd. Maja Żyrek po rozpoznaniu w dniu 4 sierpnia 2016 r. w Gdyni, na rozprawie sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko J. A. o zapłatę I zasądza od pozwanej J. A. na rzecz powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 5.979,75 zł (pięć tysięcy dziewięćset siedemdziesią
Czytaj więcej»

I 1 C 237/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-12-11

Data publikacji: 2016-02-15

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: oddalono powództwo
Sygn. akt: I 1 C 237/15 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: sekr. sądowy Marta Bona po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2015 r. w Gdyni sprawy z powództwa (...) 1 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Niestandaryzowanego Funduszu Sekurytyzacyjnego z siedzibą w W. przeciwko M. K. (1) o zapłatę I
Czytaj więcej»

I1 C 18/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-01-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I 1 C 18/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział I Cywilny - Sekcja d.s. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska Protokolant: sek. sąd. Monika Welka po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa: Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy Stoczni (...) S.A. w G. przeciwko: J. S. (1) o zapłatę I zasąd
Czytaj więcej»

I1 C 28/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-08-12

Data publikacji: 2019-12-17

trafność 100%

Sygn. akt I 1 C 28/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 12 sierpnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Anna Stolarska Protokolant: sekr. sąd. Aleksandra Grabowska po rozpoznaniu w dniu 8 sierpnia 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa P. (...) z siedzibą we W. przeciwko M. N. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II obciąża powoda kosztami postępowania uznając je za uiszczone. Zarządzenia: 1 odnotować i zakreślić w rep. C 2 przedło
Czytaj więcej»

I1 C 29/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2020-03-05

Data publikacji: 2021-08-18

trafność 100%

Teza orzeczenia: brak
Sygn. akt I 1 C 29/20 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 5 marca 2020 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 5 marca 2020 r. w G. sprawy z powództwa Z. S. przeciwko (...) S.A. w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) S.A. w W. na rzecz powoda Z. S. kwotę 9.500 zł (dziewięć tysięcy pięćset złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie za okres od dnia 26 kwietnia 2018 r. do dnia zapłaty; II
Czytaj więcej»

I1 C 38/19

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-04-18

Data publikacji: 2019-08-12

trafność 100%

Sygn. akt I 1 C 38/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 18 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja do spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Anna Stolarska Protokolant: sekr. sąd. Tomasz Łukowicz po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2019 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa K. K. przeciwko W. G. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej W. G. (1) na rzecz powoda K. K. kwotę 146,20 zł (sto czterdzieści sześć 2
Czytaj więcej»

I1 C 45/20

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2020-08-03

Data publikacji: 2021-02-17

trafność 100%

Sygn. I1 C 45/20 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 3 sierpnia 2020 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ilona Będźkowska Protokolant: Aleksandra Grabowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03.08.2020 r. w G. sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w M. przeciwko M. B. o zapłatę I oddala powództwo; II zasądza od powoda (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w M. na rzec
Czytaj więcej»

I1 C 34/16

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-08-10

Data publikacji: 2016-12-08

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 34/16 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 sierpnia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Piotr Jędrzejewski Protokolant: Maja Żyrek po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa R. G. przeciwko R. M. o zapłatę 1 Zasądza od pozwanego R. M. na rzecz powoda R. G. kwotę 311,19 zł (trzysta jedenaście złotych dziewiętnaście gro
Czytaj więcej»