Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2875

I C 427/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-01-02

Data publikacji: 2017-06-07

trafność 100%

Sygn. akt I C 427/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 stycznia 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 stycznia 2017 r. w G. sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (...) IV 47 w G. o wydanie I nakazuje pozwanemu Wspólnocie Mieszkaniowej nieruchomości przy ul. (.
Czytaj więcej»

I C 427/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-01-13

Data publikacji: 2016-03-17

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt I C 427/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2016 r. w G. sprawy z powództwa D. P. przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powódki D. P. kwotę 6.639,31 zł (sześć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złoty
Czytaj więcej»

I C 425/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-04-23

Data publikacji: 2020-09-14

trafność 100%

Sygn. akt I C 425/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 kwietnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2019 r. w G. sprawy z powództwa M. S. (1) przeciwko (...) S.A. w S. o zapłatę I oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami procesu; III pozostałymi, nieuiszczonymi kosztami sądowymi obciąża ostatecznie Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Gdyni. S
Czytaj więcej»

I C 421/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-10-24

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 421/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 24 października 2017r. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina Protokolant: st. sek. sąd. Iwona Górska po rozpoznaniu w dniu 10 października 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa M. K. przeciwko E. K. o zapłatę I zasądza od pozwanej E. K. na rzecz powoda M. K. kwotę 11 000 zł. (jedenaście tysięcy złotych) wraz odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 24 paździer
Czytaj więcej»

I C 429/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-07-26

Data publikacji: 2018-02-16

trafność 100%

Sygn. akt I C 429/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 lipca 2017 r. w G. sprawy z powództwa A. T. przeciwko K. R. (1) , P. M. (1) , P. R. i M. M. (1) z udziałem interwenienta ubocznego Gminy M. G. o eksmisję I nakazuje pozwanym K. R. (1) , P. M. (1) , P. R. i M. M. (1) , aby opróżnili z rzeczy, opuścili i wydali
Czytaj więcej»

I C 429/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-10-05

Data publikacji: 2020-02-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 429/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 5 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 października 2018 roku sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko W. K. i Z. K. o eksmisję I nakazuje pozwanym W. K. i Z. K. , aby opuścili, opróżnili z wszystkich rzeczy i wydali powodowi Gminie M. G. lokal mieszkalny oznaczony numerem (...) położony w G. przy u
Czytaj więcej»

I C 436/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-05-30

Data publikacji: 2018-10-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 436/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. w G. na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa J. G. przeciwko Gminie M. G. o zapłatę I zasądza od pozwanej Gminy M. G. na rzecz powoda J. G. kwotę 24.554,21 zł (dwadzieścia cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt cztery złote 21/100); II oddala powództwo w pozo
Czytaj więcej»

I C 441/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-09-14

Data publikacji: 2018-05-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 441/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 września 2017r. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina Protokolant: sek. sąd. I. G. po rozpoznaniu w dniu 14 września 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa R. L. , R. L. , G. W. (1) przeciwko Chińsko- (...) SA spółce prawa chińskiego z siedzibą w S. Oddział w G. , o przeniesienie własności I Nakazuje pozwanemu Chińsko- (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w S. O
Czytaj więcej»

I C 439/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-02

Data publikacji: 2017-10-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 439/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: Agnieszka Bronk-Marwicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lutego 2017 r. w G. sprawy z powództwa A. P. przeciwko M. G. (1) i W. G. o zapłatę I zasądza solidarnie od pozwanych W. G. i M. G. (1) na rzecz powódki A. P. kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźni
Czytaj więcej»

I C 445/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-09-20

Data publikacji: 2018-12-10

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 445/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 września 2018 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: stażysta Agnieszka Bronk-Marwicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2018 r. w G. sprawy z powództwa D. W. (1) przeciwko J. J. (1) o zapłatę I zasądza od pozwanej J. J. (1) na rzecz powoda D. W. (1) kwotę 1488 zł (tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem złotych) wraz z odsetkami ustawo
Czytaj więcej»