Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
3269

I1 C 44/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-22

Data publikacji: 2017-06-21

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I 1 C 44/17 upr. WYROK ZAOCZNY W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 22 marca 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: st. sekr. sądowy Marta Bona po rozpoznaniu w dniu 22 marca 2017 r. w Gdyni sprawy z powództwa U. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. przeciwko Z. B. o zapłatę I Oddala powó
Czytaj więcej»

I1 C 972/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-10-04

Data publikacji: 2018-05-09

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: zasądzający
Sygn. akt: I 1 C 972/17 upr. WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 4 października 2017 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny Sekcja d/s rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Ewa Kokowska-Kuternoga Protokolant: starszy sekretarz sądowy Marta Bona po rozpoznaniu w dniu 4 października 2017 r. w Gdyni sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. K. o zapłatę I zasądza od pozwanego M. K. na rzecz powoda (...) Spół
Czytaj więcej»

I1 C 358/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-06-02

Data publikacji: 2018-05-04

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt I 1 C 358/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 2 czerwca 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział I Cywilny - Sekcja d.s. rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym w składzie: Przewodniczący: SSR Marzanna Stefaniuk-Muczyńska Protokolant: sek. Sąd. T. Ł. po rozpoznaniu w dniu 26 maja 2017 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa: (...) spółki z o.o. w G. przeciwko: G. K. o zapłatę I Zasądza od pozwanej G. K. na rzecz powoda (...) spółki z o.o. w G. kwotę 1.997 zł 49 gr (je
Czytaj więcej»

I C 1211/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-10-19

Data publikacji: 2020-09-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez
Sygn. akt I C 1211/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 19 października 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu w dniu 12 października 2018 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. z siedzibą w W. przeciwko K. C. o zapłatę I. zasądza od pozwanego K. C. na rzecz powoda Banku (...) S.A. z siedzibą w W. kwotę 22.151,66 złotych (dwadzieścia dwa tysiące sto pięćdziesiąt j
Czytaj więcej»

I C 1242/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-07-26

Data publikacji: 2020-09-05

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: bez
Sygn. akt I C 1242/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 26 lipca 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 24 lipca 2019 roku sprawy z powództwa G. P. i J. P. przeciwko Skarbowi Państwa – Prezydentowi Miasta G. o ustalenie I ustala, że obciążająca użytkownika wieczystego G. P. opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego udziału w wysokości ½ nieruchomości położonej w G. przy u
Czytaj więcej»

I C 1244/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-02-09

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1244/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 9 lutego 2016r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant : Agnieszka Popławska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2016r sprawy z powództwa Spółdzielni Mieszkaniowej (...) w G. przeciwko A. G. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 195,41 zł. (sto dziewięćdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóź
Czytaj więcej»

I C 1248/19

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2020-07-06

Data publikacji: 2020-12-04

trafność 100%

Sygn. akt I C 1248/19 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk po rozpoznaniu w dniu 06 lipca 2020 roku w Gdyni na posiedzeniu niejawnym sprawy z powództwa Gminy M. G. przeciwko A. E. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej A. E. na rzecz powódki Gminy M. G. kwotę 1.849,18 zł (tysiąc osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 1
Czytaj więcej»

I C 1249/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-04-13

Data publikacji: 2018-09-05

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1249/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2018 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa M. R. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w S. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I. pozbawia wykonalności tytuł wykonawczy obejmujący prawomocny nakaz zapłaty w postępowaniu upomina
Czytaj więcej»

I C 1183/17

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-04-11

Data publikacji: 2018-06-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt I C 1183/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 11 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie: Przewodniczący: SSR Sławomir Splitt Protokolant: Jolanta Migot po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2018 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Banku (...) S.A. we W. przeciwko S. T. z udziałem interwenienta ubocznego po stronie powodowej D. Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w W. o zapłatę I. zasądza od p
Czytaj więcej»

I C 1157/18

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2020-09-17

Data publikacji: 2021-09-20

trafność 100%

Teza orzeczenia: bez
Sygn. akt I C 1157/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 września 2020 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: sędzia Tadeusz Kotuk po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 września 2020 r. w G. sprawy z powództwa P. L. (1) przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę i ustalenie I zasądza od pozwanego Towarzystwa (...) S.A. w W. na rzecz powódki P. L. (1) kwotę 60.000 zł (sześćdziesięciu tysięcy złotych) wraz z odsetkami ustawowymi za okres od dnia
Czytaj więcej»