Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
927

I C 1576/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-09-06

Data publikacji: 2016-11-29

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1576/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 6 września 2016r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant: Y. K. po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 września 2016r sprawy z powództwa Towarzystwa (...) Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych w S. przeciwko M. K. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej na rzecz powoda kwotę 6009,31 zł. (sześć tysięcy dziewięć złotych trzydzieści jeden groszy) wraz z
Czytaj więcej»

I C 869/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-04-11

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 869/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: St. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2016 r. w G. sprawy z powództwa Skarbu Państwa Sądu Rejonowego w Wejherowie przeciwko Z. W. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny wydany przez Sąd Rejonowy w Gdyni dnia 18 grudnia 2014r. pod sygn. akt I C 884/14 w całośc
Czytaj więcej»

IV P 165/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-02-28

Data publikacji: 2017-03-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Teza orzeczenia: Konstytucyjna zasada ochrony zaufania do państwa i prawa /art. 2 Konstytucji/ w kontekście wydanego w dniu 24 listopada 2016 roku wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie sygn. K 11/15 wymaga przyjęcia i zaakceptowania skutków prawnych tegoż wyroku w odniesieniu do roszczenia o ryczałty za noclegi kierowców na poziomie negacji prawa do (...)
Sygn. akt IV P 165/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni IV Wydział Pracy w składzie: Przewodniczący: SSR Joanna Wojnicka-Blicharz Protokolant: starszy sekretarz sądowy Grażyna Mrozik po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa P. K. przeciwko (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o ryczałty za noclegi I umarza postępowanie co do kwoty 14038, 61 złotych /czternaście tysięcy trzydzie
Czytaj więcej»

I C 309/16

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-07-14

Data publikacji: 2017-01-30

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 309/16 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 14 lipca 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2016 r. w G. sprawy z powództwa J. S. przeciwko M. M. o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności I pozbawia w całości wykonalności tytuł wykonawczy w postaci opatrzonego klauzulą wykonalności nakazu zapłaty w postęp
Czytaj więcej»

I C 1213/15

uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-01-27

Data publikacji: 2016-11-25

trafność 100%

Sygn. akt I C 1213/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ zaoczny w stosunku do pozwanego B. S. Dnia 27 stycznia 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny: Przewodniczący: SSR Tadeusz Kotuk Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Szymańska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2016 r. w G. sprawy z powództwa Poczty Polskiej spółki akcyjnej z siedzibą w W. przeciwko M. S. i B. S. o eksmisję I nakazuje pozwanym M. S. i B. S. , aby opuścili, opróżnili z wszystkich rzeczy lokal mieszkal
Czytaj więcej»

I C 1276/14

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-20

Data publikacji: 2015-12-17

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1276/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 20 października 2015r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant: Damian Wawrzyniak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 października 2015r sprawy z powództwa M. S. przeciwko (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. o zapłatę 1 zasądza od pozwanej (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w Ł. na rzecz powoda M. S. kwotę 28 048,18 zł. (dwadzieścia osiem tysięcy czterdzieści osie
Czytaj więcej»

I C 1274/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-10-22

Data publikacji: 2016-02-11

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 1274/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 22 października 2015r Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Małgorzata Nowicka - Midziak Protokolant : st. sekr. sąd. Joanna Chołka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 października 2015r sprawy z powództwa J. B. przeciwko Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. F. S. w G. o ustalenie 1 ustala, że umowa pożyczki z dnia 28.04.2011r nr (...) zawarta między stronami jest nieważna; 2 zasądza
Czytaj więcej»

I C 1282/13

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-11-10

Data publikacji: 2016-02-02

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: nietezowane
Sygn. akt: I C 1282/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ G. , dnia 10 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni, I Wydział Cywilny Przewodniczący: SSR Joanna Jank Protokolant: Katarzyna Chachulska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 października 2015 r. sprawy z powództwa B. P. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w W. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w W. na rzecz powoda B. P. kwotę 6069,50 zł (sześć tysięcy sześćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt) wraz z odsetkami
Czytaj więcej»

I C 1281/11

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-12-17

Data publikacji: 2016-03-14

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: orzeczenie nietezowane
Sygn. akt I C 1281/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (...) grudnia 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni, Wydział I Cywilny w składzie Przewodniczący: SSR Adrianna Gołuńska-Łupina Protokolant: st. sek. sąd. I. G. po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. G. przeciwko (...) S.A. z siedzibą w Ł. o zapłatę I Uchyla wyrok zaoczny z dnia 17 stycznia 2012 roku w całości; II Zasądza od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w Ł. na rzecz powoda J. G. kwotę 5.000 zł (
Czytaj więcej»

I C 1288/15

wyrok z uzasadnieniem

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2016-09-23

Data publikacji: 2017-02-27

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt: I C 1288/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 23 września 2016 r. Sąd Rejonowy w Gdyni I Wydział Cywilny w składzie następującym: Przewodniczący: SSR Małgorzata Żelewska Protokolant: st. sekr. sądowy Justyna Gronda po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 września 2016 r. w G. sprawy z powództwa W. F. - U. przeciwko Przedsiębiorstwu (...) sp. z o.o. w G. Towarzystwu (...) S.A. w W. o zapłatę I Oddala powództwo; II nie obciąża powódki kosztami zastępstwa procesowego pozwanych
Czytaj więcej»