Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Rozwiń formularz wyszukiwania

Znaleziona liczba wyników
2174

VI GC 1292/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-11-06

Data publikacji: 2017-11-23

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1292/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 listopada 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 06 listopada 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Ł. L. przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. na rzecz powoda
Czytaj więcej»

VI GC 1311/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-01-30

Data publikacji: 2019-02-18

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1311/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 30 stycznia 2019 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 16 stycznia 2019 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa Centrum Windykacji (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko T. M. o zapłatę I zasądza od pozwanego T. M. na rzecz powoda Centrum Windykacji (...) spółki z o
Czytaj więcej»

VI GC 1315/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2019-02-20

Data publikacji: 2019-03-12

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1315/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 lutego 2019 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Wioleta Zielonka po rozpoznaniu w dniu 06 lutego 2019 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa P. M. przeciwko R. F. o zapłatę I zasądza od pozwanego R. F. na rzecz powoda P. M. kwotę 23 844,18 złotych ( dwadzieścia trzy tysiące osiemset czterdzieści cztery złote osiemnaście groszy ) wr
Czytaj więcej»

VI GC 1324/15

zarządzenie, wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-02-06

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1324/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 06 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 27 stycznia 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa E. B. przeciwko (...) spółce jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. o zapłatę I zasądza od pozwanego (...) spółki jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. na rzecz powódki E
Czytaj więcej»

VI GC 1324/15

zarządzenie, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-03-13

Data publikacji: 2017-03-20

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1324/15 UZASADNIENIE Pozwem z dnia 22 stycznia 2015 roku powódka E. B. domagała się zasądzenia od pozwanego (...) spółki jawnej J. W. i (...) w likwidacji z siedzibą w G. kwoty 11 803,08 złotych wraz z ustawowymi odsetkami liczonymi za okres od dnia 31 grudnia 2014 roku do dnia zapłaty oraz kosztów procesu. W uzasadnieniu powódka wskazała, że w dniu 22 stycznia 2014 roku kupiła od pozwanego dziewięć stołów, które zamierzała wykorzystywać do prowadzonej przez siebie działalności g
Czytaj więcej»

VI GC 1335/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-11-20

Data publikacji: 2019-01-09

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1335/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 20 listopada 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 07 listopada 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa J. S. (1) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we M. o zapłatę I uchyla wyrok zaoczny z dnia 05 lutego 2018 roku wydany w sprawie o sygn. akt I C 703/17 pr
Czytaj więcej»

VI GC 1365/15

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2017-09-15

Data publikacji: 2017-10-17

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1365/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 15 września 2017 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 06 września 2017 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w G. przeciwko T. L. (1) o zapłatę I oddala powództwo; II kosztami procesu obciąża powoda (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialności
Czytaj więcej»

VI GC 1372/17

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-04-04

Data publikacji: 2018-04-25

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1372/17 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 04 kwietnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 28 marca 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. (poprzednio: (...) Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. ) przeciwko R. W. o zapłatę I oddala powództwo; II
Czytaj więcej»

VI GC 1398/18

zarządzenie, wyrok, uzasadnienie

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2018-12-10

Data publikacji: 2019-01-14

trafność 100%

Orzeczenie nieprawomocne

Istotność:

Sygn. akt VI GC 1398/18 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 10 grudnia 2018 roku Sąd Rejonowy w Gdyni VI Wydział Gospodarczy, w składzie: Przewodniczący: SSR Justyna Supińska Protokolant: st. sekr. sąd. Dorota Moszyk po rozpoznaniu w dniu 07 grudnia 2018 roku w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. przeciwko Grupa (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością spółce komandytowej z siedzibą w M. o zapłatę I zasądza od pozwan
Czytaj więcej»

VI GC 1412/15

wyrok

Sąd Rejonowy w Gdyni

Data orzeczenia: 2015-11-13

Data publikacji: 2015-11-24

trafność 100%

Istotność:

Teza orzeczenia: O związku dochodzonego roszczenia z działalnością gospodarczą, a tym samym o możliwości uznania sprawy o takie roszczenie za sprawę gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 1989 r. o rozpoznawaniu przez sądy spraw gospodarczych (Dz.U. nr 33, poz. 175 z późn. zm.) decydują okoliczności istniejące w chwili (...)
Sygn. akt VI GC 1412/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 13 listopada 2015 r. Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział VI Gospodarczy w składzie Przewodniczący: SSR Piotr Wójcik Protokolant: Marta Denc po rozpoznaniu w dniu 13 listopada 2015 r. w Gdyni na rozprawie sprawy z powództwa M. D. przeciwko (...) Spółce Akcyjnej w S. o zapłatę I oddala powództwo w całości; II zasądza od powoda M. D. na rzecz pozwanego (...) Spółki Akcyjnej w S. kwotę 617 zł (sześćset siedemnaście złotych) tytułem zwro
Czytaj więcej»